FODMAPP Privacy Policy

1. Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

2. Betreft FODMAPP

Dit is de privacy verklaring van FODMAPP.be. FODMAPP is een initiatief om mensen met PDS (Prikkelbare Darm Syndroom) te gidsen naar oplossingen. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door FODMAPP verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Heb je problemen omtrent het gebruik van jouw gegevens door FODMAPP, neem dan gerust contact op!

Diëtiste Ann Parmentier
Goed ter Motestraat 52
8570 Ingooigem
+32 (0)474 20 83 36
info@annparmentier.be
Erkenningsnummer 5-64180-69-601
BTW: BE0831.233.184

Diëtiste Jo Mons
Wolvenstraat 36
9620 Zottegem
+32 (0)470 29 89 78
info@jomons.be
Erkenningsnummer 5-64326-20-601
BTW: BE0657.927.640

3. Doel van de gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door FODMAPP. Deze worden hieronder toegelicht.

3.1. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als je contact opneemt met FODMAPP via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je e-mailadres en omschrijving van je vraag.

3.2. Analytics

De website van FODMAPP verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website-bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers. Je kunt deze Analytics cookies al of niet accepteren in de cookie instellingen.

3.3. Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Dat gebeurt enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Je kunt deze cookies al of niet accepteren in de cookie instellingen.

4. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopiëen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
De persoonsgegevens die door FODMAPP worden beheerd, zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.
De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van FODMAPP privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de URL (HTTPS://).

5. Jouw rechten

5.1. Recht op inzage

Je hebt het recht om te alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij FODMAPP vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met welkom@fodmapp.be. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

5.2. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten corrigeren door FODMAPP.

5.3. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij  FODMAPP opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient  FODMAPP al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

5.4. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij  FODMAPP vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

5.5. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen als je vindt dat  FODMAPP niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be
URL: https://www.privacycommission.be

5.6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat  FODMAPP jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via welkom@fodmapp.be onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en rijksregisternummer onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

8. Plichten

FODMAPP verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van  FODMAPP via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van onze diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om een antwoord op je vraag te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan FODMAPP de betreffende dienst niet aanbieden.
Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met FODMAPP met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

FODMAPP behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer FODMAPP dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van FODMAPP te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens!

Diëtiste Ann Parmentier
Goed ter Motestraat 52
8570 Ingooigem
+32 (0)474 20 83 36
info@annparmentier.be
Erkenningsnummer 5-64180-69-601
BTW: BE0831.233.184

Diëtiste Jo Mons
Wolvenstraat 36
9620 Zottegem
+32 (0)470 29 89 78
info@jomons.be
Erkenningsnummer 5-64326-20-601
BTW: BE0657.927.640

9. Wijzigingen

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.